Kumeya

Saitama,Japan

2008

| Architect | 生山雅英/arte空間研究所

http://arte-sds.jp