Ikebana Work in Shinkiraku: Akane Teshigahara (Iemoto of Sogetsu School)

Tokyo,Japan

2016

| Architect | 吉田五十八