House at Yamanoi

Himeji,Japan

2014

| Architect | 岸和郎+ケイ・アソシエイツ

http://k-associates.com