Hayashi Tomita House

Tokyo,Japan

1972

| Architect | ユニット設計:大野勝彦+積水化学工業/改修設計:富田玲子・林のり子・林なゆた